აზროვნების ექვსი ქუდი
შეფასება

«აზროვნების ექვსი ქუდი»

ედ დე ბონო

კატეგორია : ფსიქოლოგია

ანოტაცია

ექვსი ქუდის მეთოდი - ეს აზროვნების ორგანიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე მუშა მეთოდია, რომელიც ინგლისელი მწერლის, ფსიქოლოგის და შემოქმედებითი აზროვნების სფეროს სპეციალისტის - ედვარდო დე ბონოს მეთოდია. თავის წიგნში „აზროვნების ექვსი აუდი“/ „Six Thinking Hats“, დე ბონო აღწერს, როგორც კოლექტიური, ასევე კერძო გონის მოქმედებას, მას უფრო პროდუქტიულს და გასაგებს ხდის. 


ავტორის შესახებ:

დოქტორ ედვარდ დე ბონო, ფართოდ არის ცნობილი, როგოც პრაქტიკული აზროვნების უნარების განვითარების სპეციალისტი. მან მეცნიერებაში დაამკვიდრა ცნება „ლატერალური აზროვნება“. არის 45 წიგნის ავტორი, რომლებიც 27 ენაზეა ნათარგმნი. 

Language: Georgian

ახალი ბესტსელერების და "must read" წიგნების შემოკლებული ფორმატები