Sosyal psikologlar hem kendi içimizde, hem de diğer insanlarla aramızda bazı çelişkilerin olduğunu belirtiyorlar. Bu çelişkilerden bazıları yıkıcı, bazılarıysa yüzeyseldir. Bizler hayatımızın herhangi bir alanında belirli seçeneklere sahibiz ve birçok durumda hayatımızı bu seçimler üzerine kuruyoruz. Yazar, Stephen Covey “3`üncü Alternatif” adlı kitabında bu seçimlerin dayandığı iki alternatifli düşünceden ve 3`üncü alternatifin mümkünlüğünden, aynı zamanda faydalarından bahsediyor.

 

“İki alternatifli” düşünce iki birbirine zıt yoldan birini seçmek, veya “uzlaşma”ya dayanır. Zihnimizdeki iki alternatiften birini seçmeye mecbur edildiğimizde, taraflar arasındaki ilişkiler gerilir ve çoğu zaman onlardan hiç değilse biri elde edilen sonuçları kabul etmez. İki alternatifli düşünce “onlara karşı biz” bakışı üzerine kurulmuştur. Bu bakış açısı ancak zıtlıkları ve rekabeti görür, insanları, fikirleri ve tarafları birleştirmek yerine, onları birbirinden uzaklaştırır. Bu sistemde genellikle, “Kazanan/Kaybeden” zihniyeti göz önündedir.

 

Stephen Covey bu düşünce tarzının doğru olmadığını ve üçüncü bir alternatifin her zaman varolduğunu düşünüyor. Yani, bakış açınızı değiştirmekle, daha yaratıcı olabilir ve diğerlerinin de kazanmasına olanak sağlayabilirsiniz. Üçüncü alternatif, zıt kutupları birleştiren yeni bir yoldur. Covey bu üçüncü alternatif sayesinde elde edilen sonuçları “geleceği yaratan” sonuçlar olarak nitelendiriyor.

 

Üçüncü alternatif bir tarafın kaybeden, diğer tarafınsa kazanan olmasını engelleyen, her iki tarafın istediği kazancı elde etmesini sağlayan bir sonuçtur. Covey`e göre, üçüncü alternatifi bulmak zihni gelişim sürecidir. Bu yüzden “her zaman haklı olduğumuz” düşüncesinden kurtulup, bazen yanlış yapabileceğimizi kabul etmeli, sorumluluk almalı ve genel faydayı kişisel faydadan daha üstün görmeliyiz.

 

Üçüncü alternatife bir örnek verelim: Mesela, itaat ve mücadele kavramları anlam itibarile birbirine zıttır. Mücadele genellikle, şiddeti de içermektedir; ancak itaatda bu yoktur. Buna rağmen, Gandhi ve ondan sonra da Martin Lüter King bu iki kavramı şiddetsiz mücadeleye dayanan üçüncü alternatifte, yani pasifizmde birleştirdi.

 

Yazar kitapta hayatımızın farklı alanlarında (ev, iş, üniversite/okul, toplum, hukuk ve s.) üçüncü alternatifi bulmanın mümkün olduğunu söylüyor ve okurlarına birçok tavsiyeler veriyor.

 

Son olarak, ister kişisel, isterse de iş hayatınızda bütün sorunlarınızı üçüncü alternatifleri arayarak çözmeye çalışın; bu durumda her iki taraf memnun kalacaktır.


Bütün yenilikler