Müharibə sənəti
Qiymətləndirmək

«Müharibə sənəti»

Sun Tsı

Kateqoriya : menecment və biznes strategiyası

Bu kitab nə haqqındadır?

Sun Tszı sadəcə bir kitab deyil, həmçinin öz dövrünü qabaqlayaraq indiki dövr üçün aktual olan ilk hərbi traktatı da yazıb. “Müharibə incəsənəti” -  casusluğun nəzəri təməli olan ilk kitabdır (uzun müddət bu mövzuda olan yeganə kitab olub). Bundan başqa kitabda ilk dəfə olaraq rəqiblə qarşıdurmada xaos yaratmaqla effektiv mübarizədən söhbət açılır. Qeyd etmək lazımdır ki, Puankare, Kolmoqorov, Arnold və Mozes kimi alim riyaziyyatçılar Xaos nəzəriyyəsinə ilk dəfə olaraq XX əsrdə müraciət ediblər. 


Müəllif haqqında:

Sun Tszı – təxminən bizim eradan əvvəl VI əsrdə (digər mənbələrə görə IV əsrdə) yaşamış çin strateqi və mütəfəkkiridir. 

Qısa məzmunun dili: azərbaycan dilində

Yeni bestsellerlər və “must read” kitablar qısa məzmunda