İdeya necə yaranır?
Qiymətləndirmək

«İdeya necə yaranır?»

Cek Foster

Kateqoriya : Motivasiya

Bu kitab nə haqqındadır?

Müəllif Cek Foster ideya və reklam haqqında apardığı tədqiqatlara əsaslanaraq, öz tərzini və düşüncələrini də əlavə edərək “İdeya necə yaradılır?”, “İdeya yaratma prosesi necədir?”, “Hər hansı bir fikrin yaxşı, yoxsa pis olduğunu necə müəyyənləşdirmək olar?” kimi suallara bu tədqiqat kitabında faydalı və məntiqli cavablar verir.


Müəllif haqqında:

Cek Foster Carnation, Mazda, SUNKIST, Mattel, ARCO, Albertson, Ore-Ida, Suzuki, Universal StudiosRand McNally kimi şirkətlər üçün reklam mətnləri hazırlayaraq 40 ildir ki reklam işi ilə məşğul olur.

Qısa məzmunun dili: azərbaycan dilində

Yeni bestsellerlər və “must read” kitablar qısa məzmunda