Köle nasıl yönetilir?

Köle nasıl yönetilir?

 

 

Kölelerin yönetilmesiyle çalışanların yönetilmesi arasında fazla büyük bir fark yoktur – Jerry Toner bunları kitabının sunumunda belirtmişti. “Köle nasıl yönetilir?” (How to manage slaves) kitabında yazar Marcus Sidonius Falx`ın adından köleleri doğru seçmek ve onlardan maksimum yararlanmaktan bahsediyor.

 

Soru: Köle seçme kuralları ve onları yönetmek modern zamanlarda bize ne kazandırabilir?

Elbette, fikriniz yanlış değil. Ancak dikkatle analiz edersek, bu iki konu arasında birçok benzerlik olduğunu göreceğiz. Eski köle sahipleri kendi kölelerinin gücünden maksimum yararlanmayı hedeflediği gibi, günümüz şirket sahipleri de çalışanlarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya çalışıyorlar. Marcus Sidonius Falx antik "yöneticiler" için köleleri etkili yönetim teknikleri, evde ve plantasyonlarda disiplini korumak için tavsiyelerde bulunuyor.

 

www.readit.az, kitaptaki bazı meseleleri ile modern yönetim ilkeleri arasında karşılaştırmalar yapmanızı sağlar.

 

Aynı milletden (ya da aynı bölgeden) olan birçok köle satın almak tavsiye olunmuyor.

Köle sahibi kölelerinin aynı ulus ve ya bölgeden olmadığından emin olmalıdır. Çünkü millet ve ya bölge olarak birbirine yakın olan köleler iş sırasında rahatlamaya ve birbirleriyle konuşmaya daha çok eğilimlidir.

 

Peki bu günümüzde nasıl oluyor? Herhangi bir şirketde bir grup bir-birini tanıyan insan çalışıyorsa, onlar birlikte kendilerini daha rahat hissedecek, biri diğerinin hatalarını gizleyecek, ya da işlerini istedikleri gibi yapacaklar. Eğer şirketinizde böyle insanlar varsa, onların davranışlarına dikkat edin ve değerlendirin. Çoğu zaman bu çalışanların verimliliğinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu göreceksiniz.

 

Seçim sırasında sadece kölelerin yeteneklerine değil, karakterlerine de dikkat edin.

Bir köle seçerken onun karakterine de dikkat etmelisiniz. Kölenin, ilgisiz, kararsız, söz dinlemeyen, ya da yüzsüz biri olup olmadığını belirlemelisiniz. Bu özelliklerin olmadığı köleler iş için daha uygundur. Çünki, sakin ve kararsız olanlar iş yerinde aktif olmayacak, diğerleriyle de çalışmak çok zor olacaktır.

 

Çağdaş dönemde personel seçiminde, işçinin IQ`süyle birlikte duygusal zekası da dikkate alınmalıdır. Bu konuda en iyi kitap Daniel Goleman'ın "Duygusal Zeka - Neden IQ'dan Daha Önemlidir" adlı kitabıdır.

 

Uzun vadeli hedefler.

Romalılar köleleri istedikleri “özgürlük” sayesinde daha çok ve daha iyi çalışmaya zorlayabileceklerini düşünüyordular. Bu nedenle, onlara iyi çalışırlarsa özgür bırakılacakları söylendi. Bu herhangi bir biçimde sahiplerinin emirlerini yerine getirmeyen köleler için kırbaç olarak kullanılıyordu. Bu mesele kitapta şu şekilde açıklanmaktadır: “Umut acıyı azaltır; umutsuzluksa insanı korkunç davranışlara itebilir”.

 

Modern çalışan gelişimi programlarına sahip şirketlerdeki çalışanlar daha sadık olabilir. Şirket onları bu şekilde daha etkili çalışmaya teşvik edebilir. Böylece, çalışan, çalışmalarını kusursuz yapmaya çalışacaktır, çünkü küçük bir hata yüzünden personel programındaki maddi veya manevi motivasyonunu kaybedebilir.

 

Sevgili okuyucular, yukarıda bahsettiğimiz örneklerden açıkça görülüyor ki, köleliğe günümüzde de çok uzak değilik. Sadece insanları kontrol şekilde değişmiştir. Bu yüzden, bu harika kitabın kısa içeriğinden yararlanmaya çalışın. => Şimdi Oku

 

Aynı zamanda belirtelim ki, Free The Slaves'e göre, 27 milyon insan halen ücretsiz, korku ve şiddet ortamında çalışıyor.

 


Bütün yenilikler