კონკურენტული სტრატეგია: კონკურენტების და კატეგორიების ანალიზის მეთოდიკა

კონკურენტული სტრატეგია: კონკურენტების და კატეგორიების ანალიზის მეთოდიკა

კონკურენტული სტრატეგია: კონკურენტების და კატეგორიების ანალიზის მეთოდიკა

მაიკლ პორტერი

კონკურენტული სტრატეგია კონკურენტების დეტალურ კვლევას გულისხმობს და აღწერს იმ საერთო სტრატეგიებს, რომლებსაც ბაზრის ლიდერის პოზიციების მოსაპოვებლად წარმატებული კომპანიები იყენებენ. ეს არა მხოლოდ იმის გარკვევაში დაგვეხმარება, როგორ მოვახდინოთ ბაზარზე კონკურირება, ასევე გვაჩვენებს, როგორ შეგვიძლია კონკურენტების შესახებ ინფორმაციის თავის სასარგებლოდ გამოყენება.

 

რა დასკვნის გამოტანა შემიძლია? გაზარდეთ საკუთარი კომპანია კონკურენტები სტრატეგიების ხარჯზე.

თქვენ შესანიშნავი პროდუქტი გაქვთ, ეფექტური გუნდ და კარგად მოფიქრებული გაყიდვები გეგმა. კიდევ რა არის საჭირო იმისათვის, რომ ბიზნესში წარმატებას მიაღწიოთ?

კონკურენტულ სტრატეგიაში, მაიკს პორტერი საუბრობს იმაზე, რომ ასევე საჭიროა დარგობრივი კონკურენციის გაგება, იმისათვის რომ საკუთარი ფირმის სტრატეგიული პოზიონირება მოვახდინოთ. ამ მოსაზრებამ, რომელიც პირველად 1980 წელს იქნა გამოთქმული, მთლიანად შეცვალა კომპანიების მიერ საკუთარი თავის აღქმა ზოგადად და კონკურენტებთან მიმართებაში.

ეს ამონარიდი მოგვითხრობს ძირითად კონკურენტულ სტრატეგიაზე და იმაზე, თუ როგორ შეუძლია თქვენ ფირმას მაქსიმალურლი რენტაბელურობის მიღწევა ინფორმაციული გეგმარების მეშვეობით.

გარდა ამისა თქვენ გაიგებთ:

• რომ Apple-ის და მერსედესის სტრატეგიები დაფუძნებულია კონკურენტებისადმი უპირატესობის მოპოვებაზე;  

• რომ ამა თუ იმ ფირმის განცხადება, ხშირად სიყალბეა;

• რომ ფირმის შეგნით ვერტიკალურ ინტეგრაციას აქვს როგორ უპირატესობები, ასევე ნაკლოვანებები. 

 

You can read the whole summary in Georgian  here.


ყველა სიახლე